При затруднения в попълването на online регистрационната форма, моля да ни изпратите копие от попълнена гаранционна карта заедно с копие от доказателство за покупка (касов бон или друг финансов документ удостоверяващ датата на покупка на уреда) на адрес: град София 1113, Индезит Кампъни България, бул.Драган Цанков 36, бл.Б, офис 412. Краен срок за регистрация 30 дена от датата на покупка на уреда. При изпращане на копия от документи по пощата, важи датата на пощенското клеймо.


 

 

 0000071755